65 χρόνια Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης σε γραμματόσημο

65 χρόνια Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης σε γραμματόσημο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, εξέδωσαν στις 30-11-2016 ειδικά φιλοτελικά προϊόντα με την ευκαιρία του φετινού εορτασμού των 65 χρόνων αδιάλειπτης δράσης της ΕΕΠΦ για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για μια ειδική συλλογή που περιλαμβάνει:

το Φύλλο Προσωπικού Γραμματοσήμου «Κίονας», το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα σε καλαίσθητο φόλντερ πολυτελείας και αποτελείται από 5 γραμματόσημα κλάσης πρώτης μονάδας βάρους εσωτερικού, τα οποία απεικονίζουν κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού με διακοσμητικά ανάγλυφα που έχουν μοτίβα από την ελληνική χλωρίδα – η αρχαία ελληνική τέχνη άλλωστε συχνά εμπνεόταν από την ελληνική φύση. Το γραμματόσημο συνοδεύουν πέντε διαφορετικές βινιέτες, αφιερωμένες:

  • στα 65-χρονα της ΕΕΠΦ και στα κεντρικά της προγράμματα.
  • το έργο LIFE«Για Ανοιχτά Δάση» στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και το Όρος Καλλίδρομο,
  • το έργο «ICON» για την προστασία των άγριων ορχιδεών σε Ελλάδα και Τουρκία,
  • τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – η ΕΕΠΦ ξεκίνησε ήδη το 1952, πολύ πριν την «επίσημη» εμφάνιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να παρέχει σχετικό υλικό στο ελληνικό σχολείο
  • τα πέντε διεθνή προγράμματα που χειρίζεται η ΕΕΠΦ ως εθνικός εκπρόσωπος του Foundation for Environmental Education (FEE) – με γνωστότερα τη «Γαλάζια Σημαία» και το «Green Key»

– τον ειδικό αναμνηστικό φάκελο που φέρει εικόνα Κρητικού Αίγαγρου, ενός εμβληματικού ζώου της ελληνικής άγριας φύσης, που ταυτόχρονα κοσμεί και το λογότυπο της ΕΕΠΦ και  έχει επικολλημένο το Προσωπικό Γραμματόσημο «65 χρόνια δράσης» από το φύλλο Προσωπικού Γραμματοσήμου «Κίονας”, ενώ παράλληλα είναι σφραγισμένος με ειδική αναμνηστική σφραγίδα.

Η αναμνηστική σειρά των γραμματοσήμων και βινιετών των ΕΛΤΑ τιμάει τα 65 χρόνια της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, και αποτυπώνει τη σύνδεση της ελληνικής φύσης με την αρχαία τέχνη και με τις σημερινές, σύγχρονες προσπάθειες για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.