Αυτή είναι η πρόταση για το Θέατρο Πέτρας

Δημήτρης Μπαλής

 

Ένα από τα εμβληματικά, ανοικτά θέατρα της χώρας μας, το Θέατρο Πέτρας, εγκατεστημένο σε ανενεργό λατομείο, αποτελεί πόλος έλξης με σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα και επιτυχημένες διεθνείς και εγχώριες εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης μελετών για το έργο: Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του Θεάτρου Πέτρας», η Νέα Μητροπολιτική Αττική ολοκλήρωσε την εκπόνηση της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών του θεάτρου Πέτρας.

Η Πρόταση του Οργανισμού

Κύριος γνώμονας της επέμβασης είναι η δημιουργία οπτικών φυγών προς τους βράχους των πρανών που «αγκαλιάζουν» τον χώρο, και δημιουργούν μια μοναδική και εξωπραγματική ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, οι προτεινόμενες κατασκευές διατηρούν μια διαφάνεια που επιτρέπει πάντα να υπάρχει οπτική σύνδεση με το κύριο σημείο αναφοράς, τα πρανή του νταμαριού.

Παρουσιάζοντας τα σχέδια, επισημαίνουμε τις βασικές παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό όπως: «Το δυναμικό φυσικό περιβάλλον που δημιουργούν οι έντονες κλίσεις των πρανών του νταμαριού και η μονοσήμαντη σχέση με το κυρίως υπαίθριο θέατρο».

Παράλληλα, με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την χωροθέτηση των νέων κατασκευών, οργανώνεται η πορεία των θεατών προς το δύο θέατρα.

«Τα υλικά υψηλής βιοκλιματικής επίδοσης»

Στη μελέτη που έγινε για τον σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής του «Θεάτρου Πέτρας» χρησιμοποιήθηκαν υλικά τα οποία έχουν χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα ως αναφορά στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο εφαρμογής, αλλά και στη μετέπειτα λειτουργία τους και στο προσδόκιμό τους.

«Η διαφάνεια που δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο»

Και στα τρία κτήρια, κυρίαρχο στοιχείο είναι η διαφάνεια, ώστε πάντα να υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στο λατομείο και όχι σε έναν κλειστό χώρο.

«Η προσβασιμότητα από Α.μ.Ε.Α.»

Εξαρχής ελήφθη υπόψιν η προσβασιμότητα από Α.μ. Ε.Α. σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης, με την κατάλληλη μέγιστη κλίση των επικλινών επιφανειών και την ύπαρξη ικανού αριθμού ανελκυστήρων για την πρόσβαση στον όροφο των νέων κατασκευών.

Πως οργανώνεται η σύνθεση του συγκροτήματος – Κεντρική ιδέα

Το συγκρότημα έχει μελετηθεί ώστε να υποδέχεται τους θεατές σε μια περιοχή «εισόδου» και να οργανώνει την πρόσβασή τους προς τους χώρους των θεάτρων. Η πορεία που ακολουθείται μπορεί να είναι είτε δίπλα στα νέα κτίρια, γραμμικά, για γρήγορη πρόσβαση, είτε με μια διάθεση περιήγησης στον περιβάλλοντα χώρο, με εναλλαγές στις οπτικές φυγές και τον τρόπο αντίληψης του χώρου, με υπόβαθρο και σημείο αναφοράς πάντα τα επιβλητικά πρανή.

Η πύλη εισόδου από τον υπάρχοντα δρόμο εισόδου εξυπηρετεί τον κύριο όγκο θεατών και εργαζομένων. Τα οχήματα τροφοδοσίας ή εκτάκτου ανάγκης θα εισέρχονται και αυτά από το ίδιο σημείο, αλλά από άλλη πύλη και ξεχωριστή διαδρομή. Παράλληλα στο ίδιο σημείο, αλλά από ξεχωριστή είσοδο, θα φθάνουν οι πεζοί από χαμηλότερο σημείο στον δρόμο, μέσω νέας ραμπόσκαλας και ανελκυστήρα για Α.μ.Ε.Α. Για καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των συνανθρώπων μας, στο επίπεδο του δρόμου διαμορφώνεται διαπλάτυνση για αποβίβαση– επιβίβαση.

Οι δύο θεατρικές σκηνές Θ1 (μικρό μεταλλικό θέατρο) και Θ2 αποτελούν την καρδιά της εγκατάστασης.