Λευκάδα και Μεγανήσι κατέθεσαν φάκελο για υδατοδρόμια

Δημήτρης Μπαλής

 

Το όνειρο πολλών, επενδυτών αλλά και των πολιτών που θέλουν να ξαναπετάξουν υδροπλάνα στη χώρα μας, καθυστερεί να γίνει πραγματικότητα, όμως δεν είναι απατηλό. Οι ενέργειες εντείνονται και από τις δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο θέμα της αδειοδότησης υδατοδρομίων, «Ελληνικά Υδατοδρόμια» και «Hellenic Seaplanes», ωστόσο οι διαδικασίες μέσω του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών είναι πολύ αργές.

Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων: Κέρκυρα, Παξοί και Πάτρα, ωστόσο για να επιχειρήσουν αεροπλάνα ξανά, χρειάζεται ένα μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων, ώστε να βγαίνουν τα κόστη.

Προς αυτή τη κατεύθυνση κινούνται οι πρόσφατες ενέργειες της «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε νησιά δικαιοδοσίας της. Μάλιστα, στις 14 Αυγούστου 2018 κατατέθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ο Τεχνικός Φάκελος και η Αίτηση για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Λευκάδας (αρ. πρωτ: 62771/14-08-2018), καθώς και ο Τεχνικός Φάκελος και η Αίτηση για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Μεγανησίου (αρ. πρωτ: 62772/14-08-2018).   Οι Τεχνικοί Φάκελοι, που εκπονήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια», περιλαμβάνουν, έκαστος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4146/13,  τα τέσσερα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου (Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Πρόγραμμα Ασφαλείας, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Επιχειρηματικό Σχέδιο – Business Plan), τους απαιτούμενους χάρτες, Τοπογραφικά Διαγράμματα, Αρ. Πρωτ. κατάθεσης ΜΠΕ, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του ιδιοκτήτη του υδατοδρομίου Λευκάδας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας) και του υδατοδρομίου Μεγανησίου (Δήμος Μεγανησίου).

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, η «Ελληνικά Υδατοδρόμια» έχει ολοκληρώσει τους Τεχνικούς Φακέλους και συνεργάζεται με την «ΠΙΝ» για τη συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων των ΜΠΕ ώστε στη συνέχεια οι Φάκελοι να κατατεθούν στο Υπουργείο.

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για τη συμπλήρωση του δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά του Ιονίου. Μετά τη Λευκάδα και το Μεγανήσι, ακολουθεί η υποβολή των φακέλων για τα υδατοδρόμια της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, καθώς και η ολοκλήρωση της αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Ζακύνθου, ούτως ώστε, το επόμενο διάστημα με πλήρες δίκτυο υδατοδρομίων στο Ιόνιο και την Δυτική Ελλάδα, να πετάξουν τα υδροπλάνα. Η σημασία αυτού του εγχειρήματος για την οικονομία, τον τουρισμό τη συγκοινωνία και τη συνοχή της Περιφέρειας είναι προφανής», επισήμανε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια», Τάσος Γκόβας, τόνισε ότι: «Με τις αδειοδοτήσεις των ανωτέρω Υδατοδρομίων, σε συνδυασμό με τα τρία Υδατοδρόμια που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί (Κέρκυρας, Παξών, Πάτρας) με ανάδοχο την «Ελληνικά Υδατοδρόμια» για λογαριασμό του «Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας» και του «Οργανισμού Λιμένος Πατρών», θα δημιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο Υδατοδρομίων στο Ιόνιο ώστε να καθίσταται βιώσιμη η έναρξη πτήσεων των υδροπλάνων, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή.»