Μύδια Ολυμπιάδας: διαδικασίες για την καταχώρηση της ονομασίας τους ως προϊόντος Π.Ο.Π.

Διαδικασίες ταυτοποίησης των Μυδιών Ολυμπιάδας ως προϊόντος Π.Ο.Π. εκκινεί ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής σε συνεργασία με την εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, προκειμένου να αναδειχθεί η ταυτότητα του προϊόντος και να προστατευθεί η ποιότητα και η φήμη του.

Σημειώνεται ότι η ένδειξη Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ταυτοποιεί ένα αγροτικό προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, γεωγραφική περιοχή ή σε (κάποιες περιπτώσεις) από συγκεκριμένη χώρα. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά:

Þ     στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες,

Þ     στα στάδια παραγωγής του, που πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η ταυτότητα του πρωτογενούς τομέα ενισχύει πάντα την τουριστική ταυτότητα των προορισμών. Δεν είναι λίγα εκείνα τα πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν τουριστικούς προορισμούς, π.χ.:

  • Γραβιέρα Νάξου,
  • Καλαθάκι Λήμνου,
  • Γραβιέρα Κρήτης,
  • Μαστίχα Χίου,
  • Κλπ.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη και Πρόεδρος Δ.Σ. της Αριστοτελικής Σύμπραξης Επιχειρηματιών του Δήμου, Στέλιος Βαλιάνος, αναφέρει σε δήλωσή του ότι «η αναγνώριση προϊόντων ως Π.Ο.Π. ωφελεί (πέρα από τον τόπο) τους τοπικούς καλλιεργητές, μεταποιητές κλπ., δεδομένου ότι η ένδειξη ενισχύει την αξιοπιστία των παραγόμενων αγαθών. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί, ιδίως περιφερειακών περιοχών, όπως η Ολυμπιάδα, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να διοχετεύσουν ευκολότερα, ασφαλέστερα και αποδοτικότερα στις αγορές προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπως τα Μύδια Ολυμπιάδας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Μύδια Ολυμπιάδας καλλιεργούνται σε παρθένο φυσικό περιβάλλον και φιλτράρουν καθαρό θαλασσινό νερό στις ακτές του Αριστοτελικού Όρους, μακριά από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και εκβολές ποταμών ή κλειστών θαλασσών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέχονται το ευεργετικό βρόχινο νερό από τις πλαγιές του κατάφυτου Όρους, στοιχείο που βελτιώνει την ανάπτυξη, τη γεύση, το μέγεθος και την ποιότητά τους.

«Η Ανατολική Χαλκιδική» συνεχίζει ο Δήμαρχος, «είναι προικισμένη με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και το κλίμα των προορισμών της μεσογειακής λεκάνης. Η γη και η θάλασσά της είναι πραγματικά πολύ πλούσιες, άρα η μοναδική ποιότητα της παραγωγής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωμορφολογία του προορισμού (natura ορεινοί όγκοι ανάμεσα σε ακτογραμμή). Συνεπώς, μετά τη μουντοβίνα Αρναίας (απόσταγμα από κερήθρα), που αποτελεί το πρώτο και μοναδικό Π.Ο.Π. τοπικό προϊόν, ο Δήμος Αριστοτέλη, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ακόμη γαστρονομικό και τουριστικό πρεσβευτή στον κόσμο – τα Μύδια Ολυμπιάδας».