Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για ξενοδοχεία

Δημήτρης Μπαλής

 

Εν λειτουργία βρίσκεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων –  Executive MBA in Hotel Management».

Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και απευθύνεται αφενός σε επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), προσφέροντας την δυνατότητα να εξελιχθούν ενώ εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που προσφέρονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και, αφετέρου, σε αποφοίτους πανεπιστημιακών τουριστικών τμημάτων, ανοίγοντας το δρόμο προς την ξενοδοχειακή αγορά, μέσω των εφαρμοσμένων γνώσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για καριέρα, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του κλάδου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων στον κλάδο της φιλοξενίας, ο οποίος αλλάζει με έντονους ρυθμούς δεδομένου ότι το διαδίκτυο διευκολύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, οι ανάγκες και οι                                                               απαιτήσεις των πελατών έχουν διαφοροποιηθεί, ενώ νέες πεποιθήσεις έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τα μοντέλα διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Δεδομένου ότι το Δ.Π.Μ.Σ. έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, διαδικτυακά και δια ζώσης, δύο εξαμήνων από 5 μαθήματα, ενώ η διπλωματική εργασία του τρίτου εξαμήνου έχει βιωματικό χαρακτήρα, που αφορά σε επιστημονική έρευνα πάνω σε υπαρκτά προβλήματα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το Δ.Μ.Π.Σ.«Διοίκηση   Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων –  Executive MBA in Hotel Management» περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με εκπροσώπους και στελέχη της αγοράς σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο «βασικό πακέτο» σπουδών περιλαμβάνονται επιπλέον σεμινάρια σε διαφορές ειδικότητες του ξενοδοχείου,  διαλέξεις από διακεκριμένους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων και των επιχειρήσεων της εγχώριας και διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς καθώς και workshops που υλοποιούνται στο φυσικό χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ., υλοποιείται από Δημόσια Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων– Executive MBA in Hotel Management», με αναγνώριση από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και επιχειρήσεις του πλανήτη. Το κόστος σπουδών είναι 4.000 ευρώ.