Στο 68,9% η μέση πληρότητα για τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο πρώτο πεντάμηνο 2023

Δημήτρης Μπαλής

 

Η Αθήνα έχει πολύ τουρισμό, όμως αυτό δε συνεπάγεται γεμάτα ξενοδοχεία καθώς έχουν απορροφηθεί πολλές διαμονές σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ετσι, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία τον μήνα Μάϊο, προσέγγισε το 88,5%, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 7,9% έναντι του Μαΐου 2022. Σε επίπεδο πενταμήνου, δεν ξεπέρασε το 68,9% και απέχει κατά 4,0% από τις επιδόσεις του αντίστοιχου πενταμήνου του 2019, τη χρονιά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού.

Επίσης, σε επίπεδο πενταμήνου, σημειώθηκε αύξηση της Μέσης Τιμής Δωματίου/ADR των αθηναϊκών ξενοδοχείων κατά 19,5%  έναντι του 2022 και κατά 21,4% έναντι του 2019. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή δωματίου το 2023 (5μηνο), έφτασε τα 117,36 ευρώ (από 98,21 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και από 96,70 ευρώ του α’ 5μηνου 2019). Την ώθηση σαφώς την έδωσαν οι τιμές του μηνός (αιχμής) Μαΐου (154,66 ευρώ το 2023 έναντι 125,77 ευρώ του 2022 δηλαδή αύξηση κατά 23,0% και 119,76 ευρώ έναντι του 2019 δηλ. αύξηση κατά 29,1%).
Πάντως, σε επίπεδο πόλεων η Αθήνα έχει χαμηλότερες μέσες τιμές δωματίου σε σύγκριση με τη Κωνσταντινούπολη (134,22 ευρώ), τη Μαδρίτη (142,11), τη Βαρκελώνη (164,20 ευρώ), τη Ρώμη (203,79 ευρώ) και το Παρίσι (294,02 ευρώ).
Εξάλλου, ως προς το «έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο/Rev Par» το πεντάμηνο 2023, (80,90 ευρώ) τα ξενοδοχεία της Αθήνας εξακολουθούν να απέχουν αρκετά από τις αντίστοιχες επιδόσεις των περισσοτέρων ξένων πόλεων – ανταγωνιστών της Αθήνας, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους σημείωσαν συγκριτικά με την Αθήνα σημαντικές αυξήσεις (λ.χ. έως και 19,7% Βαρκελώνη και Μαδρίτη, έως και 40,0% Κωνσταντινούπολη, έως και 45,7% Ρώμη) έναντι της Αθήνας για την οποία η αύξηση Rev Par δεν ξεπέρασε το 16,5%. Τα αντίστοιχα έσοδα για τις πόλεις ανταγωνιστές μεταφράζονται π.χ. σε  121,51 ευρώ για τη Βαρκελώνη, 139,39 ευρώ για τη Ρώμη, 214,05 ευρώ για το Παρίσι κ.λπ. Ακόμη και η μοναδική εξαίρεση (δηλαδή αρνητικό πρόσημο ποσοστού μεταβολής Rev Par για το πεντάμηνο) της πόλης του Μονάχου, αντιστοιχεί σε Rev Par 101,93 ευρώ.