Συν στις αφίξεις και στα έσοδα από τον τουρισμό

Δημήτρης Μπαλής

 

Το 2023 κινείται καλύτερα τόσο σε σχέση με τη χρονιά ανάκαμψης από την πανδημία, όσο και σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ του 2019.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ),  την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, καταγράφηκαν 13,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά 14,8% (+1,4 εκατ. αφίξεις), ενώ σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε 11,4%.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 706 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 57 χιλ. (-7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022). Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 109 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 3 χιλ. (-2,7%). Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά 163 χιλ. (+6,4%). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 63 χιλ. (+3,0%), ενώ στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση κατά 142 χιλ. (+7,8%) ενώ καταγράφηκαν 2,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Ως προς τις οδικές αφίξεις, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 καταγράφηκαν 5,5 εκατ. αφίξεις, έναντι 3,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,8% (+1,6 εκατ.) και μείωση κατά 10,2% σε σχέση με το 2019.

Το επτάμηνο του 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +69,3% (+1,0 εκατ.), ενώ καταγράφηκαν 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διαφορές κατά 119,5% (+292 χιλ.) με σύνολο 536 χιλ. οδικές αφίξεις. Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε 13,4% (+204 χιλ.)  καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 1,7 εκατ., ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε 23,2% (+173 χιλ.) με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 920 χιλιάδες.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 23,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 6.175 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση 14,1%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +17,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.357 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 31,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.624 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.804 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.135 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 31,1% και διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 7,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 856 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 54,4% και διαμορφώθηκαν στα 523 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών 

Καταλήγοντας, τον Ιούλιο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία, η Κύπρος και η Τουρκία με 84% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ιταλία με 83% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78%.