Τα έργα των 387,24 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Τουρισμού

Δημήτρης Μπαλής

 

Τα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι διαθέσιμα για τον τουρισμό, επιχειρεί να αξιοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού. Βέβαια, θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα από 387,24 εκατ. ευρώ, όμως οι πρόσφατες καταστροφές από πλημμύρες και πυρκαγιές, αναπροσάρμοσαν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πόροι και πρέπει να απορροφηθούν έως τα τέλη του 2025, με τις υποβαλλόμενες προτάσεις να κατατίθενται έως 31 Μαρτίου 2024, δηλαδή σε κάτι παραπάνω από ενάμιση χρόνο θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη που παρουσίασε σήμερα τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να «τρέξει» η διαδικασία, ώστε να προλάβουν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν φακέλους και βέβαια να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα έργα, ώστε να μη χαθούν χρήματα.

Η υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι «μπαίνουν τα θεμέλια και δημιουργούνται οι συνθήκες  ώστε  ο ελληνικός τουρισμός να μπει σε μια νέα τροχιά, να ανανεωθεί, να εξελιχθεί και να ανοίξει καινούργιους δρόμους. Στόχος μας είναι ο ελληνικός τουρισμός του αύριο να παραμείνει θελκτικός, ανταγωνιστικός, βιώσιμος  με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες».

Τα έργα που χρηματοδοτούνται διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες: Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας, στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.

Αναλυτικότερα, τα έργα που έχουν προγραμματιστεί αφορούν σε δράσεις: 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού 321.944.672 εκατ. ευρώ, 16921 «Τουριστική Εκπαίδευση» με 45.153.720 εκατ. ευρώ, 16785 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων» με 10.135.732 εκατ. ευρώ και 16791 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», με 10.008.338 εκατ. ευρώ.

Στη Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη  και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερις δράσεις που αφορούν στην  αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων, την βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων.

Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει το υποέργο: «Διαχείριση Προορισμών», με προϋπολογισμό 16,2 εκατ. ευρώ. Ηδη από τις 3 Νοεμβρίου λοιπόν έχει δημοσιευτεί η σχετική Διακήρυξη για τη σύναψη της σχετικής Συμφωνίας – Πλαίσιο προϋπολογισμού 11.160.000, ενώ το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων, στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56,5 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού, με αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων (στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις) και στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

Ενα ακόμα υποέργο 28,3 εκατ. ευρώ, αφορά την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Το τέταρτο υποέργο της Δράσης 17,2 εκατ. ευρώ, αφορά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού. Θα υπάρξουν τρεις συμβάσεις, για τη διενέργεια μελέτης αγοράς για τον αγροτουρισμό και τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα, τη δημιουργία πλατφόρμας με έναν διαδραστικό ψηφιακό χάρτη και στη διασυνδεσιμότητα των προορισμών, το branding, και την προώθηση και προβολή  του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια, με ποσό 159,2 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του Υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, και στοχεύει να αλλάξει του όρους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Και για το έργο αυτό, και ειδικότερα για το σκέλος που αφορά έργα αναβάθμισης λιμένων, δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση στις 25 Οκτωβρίου.

Θα ακολουθήσουν διακηρύξεις που θα αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το υποέργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17,1 εκατ. ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, την ΕΤΑΔ αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και για αυτό το έργο η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.

Σε εξέλιξη είναι και το υποέργο που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων, με ποσό έως 22,04 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης του κοινού και ενέργειες προώθησης και προβολής τους καταδυτικού τουρισμού.

Η Δράση 16921 «Τουριστική Εκπαίδευση» με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 45,1 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό αλλά και των μακροχρόνια ανέργων και θα περιλαμβάνει παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από  παρόχους κατάρτισης, και καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής εφαρμογής λογισμικού, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση προσόντων.

Η τρίτη Δράση που έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑ, των 10,2 εκατ. ευρώ, αφορά στην ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ακόμα προβλέπεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας “MyDigitalTourism”. Σκοπός της πλατφόρμας, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.

Τέλος, εκτός από ψηφιακές υπηρεσίες η  Δράση περιλαμβάνει και υπηρεσίες Ψηφιοποίησης εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Η τελευταία Δράση αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» με ποσό 10 εκατ. ευρώ. Ηδη βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Περιλαμβάνει υποέργα όπως τη δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών, τη λεπτομερή χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού, την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών  (όπως υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργάτες από ΟΤΑ) που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου, την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος πληροφόρησης των ταξιδιωτών με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, που θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr καθώς και εφαρμογή για φορητές συσκευές.