Το Open Mall που θα αλλάξει το εμπορικό κέντρο του Λεωνιδίου

Δημήτρης Μπαλής

Η όμορφη πόλη του Λεωνιδίου, έδρα του διευρυμένου Δήμου Νότιας Κυνουρίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονη πληθυσμιακή αύξηση, τόσο εποχικά όσο και μόνιμα, εξαιτίας της ελκυστικότητας που παρουσιάζει η περιοχή, λόγω φυσικού περιβάλλοντος αλλά και λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της πόλης.

Παράλληλα, η λειτουργία του αναρριχητικού πάρκου ενδυνάμωσε την επισκεψιμότητα αναπτύσσοντας την πτυχή του εναλλακτικού τουρισμού.

Κατά συνέπεια αυξάνεται η εμπορικότητα της περιοχής και καθίσταται αναγκαία η βελτίωση τόσο του εμπορικού περιβάλλοντος όσο και των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου προωθήθηκε η σκέψη για τη δημιουργία ενός Open Mall και έπειτα από σχετικές μελέτες προχωρά σε υλοποίηση το έργο: «Ανάδειξη ταυτότητας ανοικτού κέντρου εμπορίου Λεωνιδίου».

Μάλιστα υπογράφηκε η σχετική σύμβαση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή,  τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Μαρίνη Μπερέτσο, και την ανάδοχο εταιρεία του έργου «KOLLAB CONSTRUCT & DESIGN EE».

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες, ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ) και αφορά στην αποκατάσταση των όψεων των καταστημάτων του Λεωνιδίου με τρόπο που να συνάδει με τη σύγχρονη όψη μιας κεντρικής οδού παραδοσιακού οικισμού, με υπερτοπικό όμως χαρακτήρα,  ένα έργο το οποίο στηρίζει έμπρακτα τον εμπορικό κόσμο της περιοχής.

Το έργο έρχεται να σηματοδοτήσει την μελλοντική εικόνα του οικισμού. Ο δρόμος πρόκειται να πάρει τη μορφή οδού ήπιας κυκλοφορίας, γεγονός που θα ενισχύσει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων αλλά και των χώρων εστίασης, που σήμερα εμποδίζονται και υποβαθμίζονται από την μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων στην οδό.

Σημειώνεται ότι στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού, αναπτύσσεται το εμπορικό δίκτυο της περιοχής. Πάνω από το 90% των εμπορικών καταστημάτων βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του Λεωνιδίου, καθώς επίσης και μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων εστίασης και παροχής Υπηρεσιών της περιοχής.

Τόσο η ανάπλαση της κεντρικής οδού του Λεωνιδίου και των παρακαμπτηρίων, σε έκταση 7.500 τ.μ. που αφορά στο χαρακτηριστικότερο κομμάτι του οικισμού με σημαντικά κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, όσο και η αποκατάσταση των όψεων των κτηρίων με ενιαία μορφή και σύνθεση, έχει ως σκοπό την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του οικισμού.

Με τη συνεργασία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, πρόκειται να υλοποιηθούν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου, την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης και ανάδειξης των διακριτικών χαρακτηριστικών του Λεωνιδίου, καθώς και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής παρέμβασης.