Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα σχεδιάζει και θα αναθέτει άμεσα τα έκτακτα έργα

Δημήτρης Μπαλής

 

Ηταν λογικό να έχουμε πιο γρήγορες διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησαν οι πλημμύρες.

Τα μεγάλα έργα υποδομής που πρόκειται να γίνουν, θα ακολουθήσουν μια διαφορετική από τη συνήθη, χρονοβόρο διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας πρόκειται να φέρει στη Βουλή τροπολογία για νομοθετική διάταξη με την οποία εισάγεται νέος έκτακτος μηχανισμός ταχείας αντίδρασης της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel».

Η τροπολογία θα αναφέρει ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις περιοχές, όπου έχει συντελεστεί η φυσική αυτή καταστροφή και οι οποίες έχουν – συνεπακόλουθα – κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, έργα που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα: «Με τον τρόπο αυτό η Κεντρική Διοίκηση γίνεται άμεσος αρωγός επίλυσης ζωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πρωτίστως, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών.»

Επίσης προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν στην εκκίνηση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης, θα εισηγείται ο ίδιος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών – με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου- ποια έργα θα περιγράφονται συνοπτικά στην Πράξη αυτή.  Η ανάδειξη κι ιεράρχηση των έργων θα αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών και Κεντρικής Διοίκησης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εν λόγω τοπολογία, με αποφάσεις του υπουργού θα εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τώρα, όσον αφορά την ανάθεση των έργων αποκατάστασης, τόσο εκείνων που αναλαμβάνονται εκτάκτως όσο και εκείνων που εμπίπτουν στη συνήθη αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιταχύνεται μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας, ενώ προϋπόθεση αυτής είναι η προηγούμενη έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την επιλογή, δε, του αναδόχου προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών.

«Η προτεινόμενη διάταξη, με διαφάνεια και θεσμική διασφάλιση, εκτιμούμε ότι θα προσδώσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την απαιτούμενη ευελιξία για να δρομολογήσει, συντεταγμένα και υπεύθυνα, την ανάταξη των βασικών υποδομών των πληγεισών περιοχών της χώρας», σημείωσε ο υπουργός.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, εξήγησε ότι: «Ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, επειδή κρίθηκε ότι θα ήταν ανέφικτο να κατασκευαστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, παρόλα αυτά, τα εν λόγω έργα, «θα υλοποιηθούν κανονικά με την αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων,  που έχει ήδη βρει η κυβέρνηση», τονίζοντας επίσης ότι: «η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την ανάταξη της Θεσσαλίας και τα έργα θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν με απόλυτη διαφάνεια».