Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2018 προς Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Ελαφρές αυξήσεις διοδίων στον Μορέα

Δημήτρης Μπαλής

 

Η νέα χρονιά έρχεται με μερικώς αυξημένα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου 2018 προς Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 (ώρα 00:00 της 8/1/2018), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του έργου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2018.

Ετσι, μετά από τέσσερα συνεχή έτη μειώσεων, προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες. Οι υπόλοιπες τιμές δεν επηρεάζονται (λόγω στρογγύλευσης) και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2017.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Σπαθοβούνι 1,70 1,70 2,45 2,50 6,20 6,30 8,70 8,80
Νεστάνη 1,60 1,60 2,35 2,35 5,90 5,95 8,25 8,35
Γέφυρα Μάναρη 1,30 1,30 1,90 1,90 4,80 4,85 6,70 6,75
Βελιγοστή 0,80 0,80 1,20 1,25 3,10 3,15 4,35 4,40
Καλαμάτα 1,30 1,30 1,85 1,90 4,70 4,75 6,60 6,65
Πετρίνα 2,00 2,00 2,85 2,90 7,20 7,25 10,05 10,15
Πλευρικοί Παραδεισίων 0,50 0,50 0,75 0,75 1,90 1,90 2,65 2,65
Πλευρικοί Αρφαρών 0,50 0,50 0,75 0,75 1,85 1,90 2,60 2,65
Πλευρικοί Θουρίας 0,30 0,30 0,45 0,45 1,20 1,20 1,65 1,65

 

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.