«Πράσινα» έως το 2050 το 70% των καυσίμων αεροσκαφών στα αεροδρόμια της ΕΕ

Δημήτρης Μπαλής

Μια ακόμα σημαντική απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο ενέκρινε νομοθεσία για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων, όπως τα προηγμένα βιοκαύσιμα ή το υδρογόνο, στον τομέα των αερομεταφορών.

Οι κανόνες για τις αεροπορικές μεταφορές («RefuelEU») αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «Fitfor55»», του σχεδίου της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Βασική επιδίωξη είναι να ενθαρρυνθεί ο τομέας των αερομεταφορών να χρησιμοποιεί βιώσιμα καύσιμα ώστε να μειωθούν οι εκπομπές.

Το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα υποχρεώνει τα αεροδρόμια και τους προμηθευτές καυσίμων στην ΕΕ να διασφαλίσουν ότι, από το 2025, τουλάχιστον το 2% των καυσίμων αεροσκαφών θα είναι «πράσινα», με το ποσοστό αυτό να αυξάνεται κάθε πέντε χρόνια: 6% το 2030, 20% το 2035, 34% το 2040, 42% το 2045 και 70% το 2050. Επιπρόσθετα, ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μείγματος καυσίμων (1,2% το 2030, 2% το 2032, 5% το 2035 και σταδιακά 35% το 2050) πρέπει να περιλαμβάνει συνθετικά καύσιμα όπως η συνθετική κηροζίνη.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο όρος «βιώσιμα καύσιμα αεροσκαφών» θα περιλαμβάνει τα συνθετικά καύσιμα, ορισμένα βιοκαύσιμα που παράγονται από γεωργικά ή δασικά κατάλοιπα, φύκια, βιολογικά απόβλητα, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια ή ορισμένα ζωικά λίπη. Τα ανακυκλωμένα καύσιμα αεροσκαφών που παράγονται από απαέρια και τα απόβλητα πλαστικών θεωρούνται επίσης «πράσινα».

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι τα καύσιμα ζωοτροφών και τροφίμων που προέρχονται από καλλιέργειες και τα καύσιμα που προέρχονται από υλικά φοινικέλαιου και σόγιας δεν θα ταξινομούνται ως πράσινα, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας. Κατόρθωσαν επίσης να συμπεριλάβουν το ανανεώσιμο υδρογόνο ως μέρος ενός βιώσιμου μείγματος καυσίμων – μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που θα μπορούσε σταδιακά να συμβάλει στην απαλλαγή των αεροπορικών μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές.

Επίσης, προκειμένου να απαλλαχθεί η ΕΕ από ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των αερομεταφορών και για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, το ΕΚ διασφάλισε ότι, από το 2025, θα υπάρχει σήμανση της ΕΕ για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα είναι σε θέση να εμπορεύονται τις πτήσεις τους με ετικέτα που θα αναφέρει το αναμενόμενο αποτύπωμα άνθρακα ανά επιβάτη και την αναμενόμενη απόδοση CO2 ανά χιλιόμετρο. Θα επιτρέψει στους επιβάτες να συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πτήσεων που εκτελούνται από διαφορετικές εταιρείες στο ίδιο δρομολόγιο.