Στο  73% η μέση πληρότητα για τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο πρώτο εξάμηνο

Δημήτρης Μπαλής

 

Ιδιαίτερα βελτιωμένα είναι τα στοιχεία της κίνησης και απόδοσης των ξενοδοχείων της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάζει η ΕΞΑΑΑ με την συνεργασία της GBR Consulting, στο πρώτο εξάμηνο του 2023 η μέση πληρότητα είναι της τάξης του 73% για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, η οποία αφενός εμφανίζεται αυξημένη σε σύγκριση με την πληρότητα της αντίστοιχης περιόδου του 2022 (κατά 24,1%) και αφετέρου ‘προσπαθεί’ να πλησιάσει τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου 2019 (– 3,0%)
Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία ειδικά τον μήνα Ιούνιο 2023, προσέγγισε το 93,2%, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 2,8% έναντι του Ιουνίου του 2022 και κατά 0,4% έναντι του Ιουνίου του 2019. Τόσο ο Μάιος όσο και ο Ιούνιος του 2023 αποδείχθηκαν όντως μήνες αιχμής για την πρωτεύουσα, που δείχνει να ξαναβρίσκει τον βηματισμό της ως τουριστικός προορισμός. Επίσης οι δύο αυτοί μήνες κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τη ‘ψαλίδα’ στη πληρότητα των ξενοδοχείων μεταξύ των ετών 2023 – 2019, όπως αυτή καταγράφηκε κατά τους προηγούμενους μήνες π.χ. Φεβρουάριος 2023 (-10,3%), Μάρτιος 2023 (-4,5%) και Απρίλιος 2023 (-5,1%).
Επίσης, η Μέση Τιμή Δωματίου/ADR για τον μήνα Ιούνιο 2023, διαμορφώθηκε στα 175,92 ευρώ (+19%  έναντι του Ιουνίου του 2022 και +40% έναντι του Ιουνίου του 2019). Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, έφθασε τα 129,75 ευρώ με αύξηση 17% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022 και 26,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Την ώθηση σε επίπεδο 6μήνου και εδώ, την έδωσαν σαφώς οι βελτιωμένες μ. τιμές δωματίου των μηνών Μαΐου 2023 (154.66 ευρώ) και Ιουνίου 2023 (175,92 ευρώ – όπως σημειώσαμε παραπάνω).
Σε επίπεδο πόλεων – ανταγωνιστών, τα στοιχεία Ιουνίου 2023 δείχνουν πως βρισκόμαστε στην τετράδα των πόλεων – ανταγωνιστών μας με τις πιο χαμηλές, άρα και ανταγωνιστικές μέσες τιμές δωματίου (Αθήνα, Βιέννη, Βερολίνο, Μαδρίτη) κάτι που σαφώς επιδρά θετικά στην ζήτηση. Η αντίστοιχη μέση τιμή δωματίου, ωστόσο, στην Κωνσταντινούπολη τον μήνα Ιούνιο 2023 είναι 185,42 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 92,8%), στη Βαρκελώνη φτάνει τα 208,33 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 19,9%), στην Ρώμη είναι 307,33 ευρώ (+68,8%), στο Παρίσι αγγίζει τα 467,69 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 60,1%). Σε επίπεδο εξαμήνου τα συμπεράσματα είναι παρόμοια, απλά η Αθήνα βρίσκεται ακόμη πιο χαμηλά – δηλαδή στην ‘τριάδα’ με την πιο χαμηλή μέση τιμή (Αθήνα, Βιέννη, Βερολίνο) καθώς η Μαδρίτη σημείωσε  μέση τιμή δωματίου 146,04 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 25,5%).
Ως προς το ‘έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο/Rev Par’ το πρώτο εξάμηνο 2023, έφτασε τα 94,65 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 45,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και κατά 22,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019). Καλύτερος όλων των μηνών αποδείχθηκε  για την Αθήνα ο Ιούνιος 2023 καθώς με Rev Par 163,87 ευρώ, απέδωσε κατά 22,4% καλύτερα από το 2022.